ප්‍රවර්ගය:රුසියානු භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
රුසියානු භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
රුසියානු භාෂාව edition of Wiktionary
ru.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about රුසියානු භාෂාව
Russian language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to රුසියානු භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
රුසියානු භාෂාව
Considerations
Considerations
රුසියානු භාෂාව considerations
Wiktionary:About රුසියානු
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
රුසියානු භාෂාව entry
රුසියානු
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=රුසියානු භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=රුසියානු භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය රුසියානු භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in රුසියාව, Abkhazia, Armenia, Artsakh, Azerbaijan, Belarus, කැනඩාව, චීනය, Estonia, Georgia, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Mongolia, South Ossetia, Tajikistan, Transnistria, Turkmenistan, යුක්‍රේනය, and Uzbekistan.

රුසියානුබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameරුසියානු
Language coderu
Language family East Slavic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
WikidataQ7737


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 6 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 6 වේ.

 

R

U

"රුසියානු භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 3 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 3 ද වෙති.