ප්‍රවර්ගය:ස්වීඩන් භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ස්වීඩන් භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
ස්වීඩන් භාෂාව edition of Wiktionary
sv.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about ස්වීඩන් භාෂාව
Swedish language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to ස්වීඩන් භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
ස්වීඩන් භාෂාව
Considerations
Considerations
ස්වීඩන් භාෂාව considerations
Wiktionary:About ස්වීඩන්
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
ස්වීඩන් භාෂාව entry
ස්වීඩන්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ස්වීඩන්

මෙය ස්වීඩන් භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය ෆින්ලන්තය, ස්වීඩනය, and Åland තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

ස්වීඩන් බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameස්වීඩන්
Language codesv
Language family North Germanic
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ9027


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 4 වේ.

 

U

  • User sv(ප්‍ර 1, පිටු 1)

"ස්වීඩන් භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 3 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 3 ද වෙති.