ප්‍රවර්ගය:ස්වීඩන් භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
ස්වීඩන් භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
ස්වීඩන් භාෂාව edition of Wiktionary
sv.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about ස්වීඩන් භාෂාව
Swedish language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to ස්වීඩන් භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
ස්වීඩන් භාෂාව
Considerations
Considerations
ස්වීඩන් භාෂාව considerations
Wiktionary:About ස්වීඩන්
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
ස්වීඩන් භාෂාව entry
ස්වීඩන්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ස්වීඩන් භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ස්වීඩන් භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය ස්වීඩන් භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in ෆින්ලන්තය, ස්වීඩනය, and Åland.

ස්වීඩන්බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameස්වීඩන්
Language codesv
Language family East Scandinavian භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ9027


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 5 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 5 වේ.

 

U

  • User sv(ප්‍ර 1, පිටු 1)

"ස්වීඩන් භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 3 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 3 ද වෙති.