ප්‍රවර්ගය:ෆින්ලන්ත භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ෆින්ලන්ත

මෙය ෆින්ලන්ත භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය ෆින්ලන්තය, ස්වීඩනය, and රුසියාව තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

ෆින්ලන්ත බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameෆින්ලන්ත
Aliases
  • Suomi
Language codefi
Language family Finnic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ1412


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

U

  • User fi(ප්‍ර 1, පිටු 1)