ප්‍රවර්ගය:Constructed භාෂා

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Constructed භාෂා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Constructed භාෂා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

This is the main category of the constructed භාෂා.

Information about constructed:

Edit family data
Canonical nameconstructed
Aliases
  • artificial
  • planned
Family codeart
Common ancestornone
Parent family not a family
WikidataQ33215


දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Constructed_භාෂා&oldid=35400" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි