ප්‍රවර්ගය:Dravidian භාෂා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
All wikimedia projects
All wikimedia projects
Articles on this topic in other Wikimedia projects can be found at: Wikimedia Commons ප්‍රවර්ගය Dravidian භාෂා
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » Languages by family » Dravidian

This is the main category of the Dravidian භාෂා.

Information about Dravidian:

Edit family data
Canonical nameDravidian
Family codedra
Common ancestorProto-Dravidian
Parent family unclassified
WikidataQ33311


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Dravidian_භාෂා&oldid=35473" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි