ප්‍රවර්ගය:Dravidian භාෂා

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Dravidian භාෂා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Dravidian භාෂා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

This is the main category of the Dravidian භාෂා.

Information about Dravidian:

Edit family data
Canonical nameDravidian
Family codedra
Common ancestorProto-Dravidian
Parent family unclassified
WikidataQ33311


දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Dravidian_භාෂා&oldid=35473" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි