ප්‍රවර්ගය:Norwegian Nynorsk භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
මේවාත් බලන්න: Category:Norwegian language සහ Category:Norwegian Bokmål language
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » Norwegian Nynorsk

මෙය Norwegian Nynorsk භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය Norway තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

Norwegian Nynorsk බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameNorwegian Nynorsk
Aliases
  • New Norwegian
  • Nynorsk
Language codenn
Language family North Germanic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ25164


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

U

  • User nn(ප්‍ර 1, පිටු 1)