ප්‍රවර්ගය:Norwegian Nynorsk භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
මේවාත් බලන්න: Category:Norwegian language සහ Category:Norwegian Bokmål language
Norwegian Nynorsk භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
Norwegian Nynorsk භාෂාව edition of Wiktionary
nn.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about Norwegian Nynorsk භාෂාව
Nynorsk
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to Norwegian Nynorsk භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
None.
Considerations
Considerations
Norwegian Nynorsk භාෂාව considerations
Wiktionary:About Norwegian Nynorsk
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
Norwegian Nynorsk භාෂාව entry
Norwegian Nynorsk
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Norwegian Nynorsk භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Norwegian Nynorsk භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය Norwegian Nynorsk භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in Norway.

Norwegian Nynorskබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameNorwegian Nynorsk
Aliases
  • New Norwegian
  • Nynorsk
Language codenn
Language family West Scandinavian භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ25164


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

U

  • User nn(ප්‍ර 1, පිටු 1)