ප්‍රවර්ගය:Occupations

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Occupations namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Occupations namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

This category concerns the topic: terms for types or instances of occupations, in the sense of "a job".

මෙම ප්‍රවර්ගය තුළ ශබ්දකෝෂ යොමු කිසිවක් අන්තර්ගත නොවේ, ඇත්තේ වෙනත් ප්‍රවර්ග පමණි. මෙහි උප ප්‍රවර්ග දෙ ආකාරයක වේ:

  • "aa:Occupations" ආකාරයේ නාම සහිත උප ප්‍රවර්ග (භාෂා කේතයක් මුලට යොදා ඇති), යම් භාෂාවකට අදාළ පද දක්වයි සිංහල පද සඳහා ප්‍රවර්ගය:si:Occupations, ඔබ විශේෂයෙන්ම උනන්දුවක් දැක්වීමට ඉඩ ඇත.
  • මෙහි වන භාෂා කේත උපසර්ග රහිත උප ප්‍රවර්ග, මෙයට සමාන ප්‍රවර්ග වන මුත්, ඒවා තව දුරටත් වඩා සියුම්ව මාතෘකා වලට බෙදා ඇත.

NOTE: This is a set category. It should contain terms for occupations, not merely terms related to occupations. It may contain more general terms (e.g. types of occupations) or more specific terms (e.g. names of specific occupations), although there may be related categories specifically for these types of terms.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 6 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 6 වේ.

 

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Occupations&oldid=38216" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි