ප්‍රවර්ගය:it:Occupations

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=it:Occupations namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=it:Occupations namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ඉතාලි terms for types or instances of occupations, in the sense of "a job".

NOTE: This is a set category. It should contain terms for occupations, not merely terms related to occupations. It may contain more general terms (e.g. types of occupations) or more specific terms (e.g. names of specific occupations), although there may be related categories specifically for these types of terms.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

A

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:it:Occupations&oldid=39716" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි