ප්‍රවර්ගය:ඉතාලි භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
ඉතාලි භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
ඉතාලි භාෂාව edition of Wiktionary
it.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about ඉතාලි භාෂාව
Italian language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to ඉතාලි භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
ඉතාලි භාෂාව
Considerations
Considerations
ඉතාලි භාෂාව considerations
Wiktionary:About ඉතාලි
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
ඉතාලි භාෂාව entry
ඉතාලි
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ඉතාලි භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ඉතාලි භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය ඉතාලි භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in ඉතාලිය, Malta, Switzerland, San Marino, Vatican City, ඕස්ට්‍රේලියාව, කැනඩාව, and යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස්.

ඉතාලිබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameඉතාලි
Language codeit
Language family Italo-Dalmatian භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ652


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 16 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 16 වේ.

"ඉතාලි භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 6 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 6 ද වෙති.