ප්‍රවර්ගය:Place names

Wiktionary වෙතින්
A user suggests that this Undetermined ප්‍රවර්ගය page be cleaned up.
Please see the discussion on Requests for cleanup(+) for more information and remove this template after the problem has been dealt with.
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ප්‍රවර්ගයක් ඇත:
Wikipedia
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Place names namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Place names namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

This category concerns the topic: terms like hydronym, for types geographical names.

මෙම ප්‍රවර්ගය තුළ ශබ්දකෝෂ යොමු කිසිවක් අන්තර්ගත නොවේ, ඇත්තේ වෙනත් ප්‍රවර්ග පමණි. මෙහි උප ප්‍රවර්ග දෙ ආකාරයක වේ:

  • "aa:Place names" ආකාරයේ නාම සහිත උප ප්‍රවර්ග (භාෂා කේතයක් මුලට යොදා ඇති), යම් භාෂාවකට අදාළ පද දක්වයි සිංහල පද සඳහා ප්‍රවර්ගය:si:Place names, ඔබ විශේෂයෙන්ම උනන්දුවක් දැක්වීමට ඉඩ ඇත.
  • මෙහි වන භාෂා කේත උපසර්ග රහිත උප ප්‍රවර්ග, මෙයට සමාන ප්‍රවර්ග වන මුත්, ඒවා තව දුරටත් වඩා සියුම්ව මාතෘකා වලට බෙදා ඇත.

NOTE: This is a type category. It should contain terms for types of place names, not merely terms related to place names, and should also not contain names of specific place names.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Place_names&oldid=37743" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි