ප්‍රවර්ගය:Slovak භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Slovak භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
Slovak භාෂාව edition of Wiktionary
sk.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about Slovak භාෂාව
Slovak language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to Slovak භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
Slovak භාෂාව
Considerations
Considerations
Slovak භාෂාව considerations
Wiktionary:About Slovak
Reference templates (1)
Bibliography
Entry
Entry
Slovak භාෂාව entry
Slovak
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Slovak භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Slovak භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය Slovak භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in Slovakia and the Czech Republic.

Slovakබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameSlovak
Language codesk
Language family West Slavic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ9058


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 6 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 6 වේ.

 

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Slovak_භාෂාව&oldid=39447" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි