ප්‍රවර්ගය:Votic භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Votic භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
Votic භාෂාව edition of Wiktionary
vot.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about Votic භාෂාව
Votic language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to Votic භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
Votic භාෂාව
Considerations
Considerations
Votic භාෂාව considerations
Wiktionary:About Votic
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
Votic භාෂාව entry
Votic
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Votic භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Votic භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය Votic භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in Russia.

Voticබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameVotic
Aliases
  • Votian
Language codevot
Language family Finnic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ32858


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Votic_භාෂාව&oldid=39256" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි