ප්‍රවර්ගය:en:ස්ථාන

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=en:ස්ථාන

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=en:ස්ථාන

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉංග්‍රීසි » කුලක සියල්ල » නාම » ස්ථාන

ඉංග්‍රීසි names for geographical places; toponyms.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

E

P

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:en:ස්ථාන&oldid=33099" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි