ප්‍රවර්ගය:en:Two

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=en:Two namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=en:Two namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ඉංග්‍රීසි terms related to the number two, be it etymologically or semantically.

NOTE: This is a "related-to" category. It should contain terms directly related to two. Please do not include terms that merely have a tangential connection to two. Be aware that terms for types or instances of this topic often go in a separate category.


"en:Two" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:en:Two&oldid=44365" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි