ප්‍රවර්ගය:nl:දූපත්

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=nl:දූපත්

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=nl:දූපත්

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඕලන්ද » කුලක සියල්ල » නාම » ස්ථාන » දූපත්

islands සඳහා වන ඕලන්ද නාම.

"nl:දූපත්" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:nl:දූපත්&oldid=35450" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි