පාෂාණ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


සජීවී ද්‍රව්‍යවලින් තොරව ඒකරාශී වූ ඛනිජ සමූහය 'පාෂාණ' නම් වේ.

පාෂාණ ඒවායේ උපත අනුව ‍තෙආකාරවේ.

  1. ආග්නේය පාෂාණ (උදා: ග්‍රැනයිට්, බැසෝල්ට්)
  2. අවසාදිත පාෂාණ (උදා: වැලිගල්, හුණුගල්, ගල් අඟුරු, ජිප්සම්)
  3. විපරීත පාෂාණ (උදා: නයිස්, කිරිගරුඬ, දියමන්ති)
විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ ලිපියක් ඇත:

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පාෂාණ&oldid=17148" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි