මන්දනය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


වේගය අඩු කිරීම

මන්දනය යනු ඍණ ත්වරණයයි.

මේවාත් බලන්න

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=මන්දනය&oldid=16948" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි