මෑණී

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අම්මා යන්නට සමාන පදයකි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=මෑණී&oldid=7115" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි