අම්මා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ ලිපියක් ඇත:

මේවාත් බලන්න අම්මා

සිංහල


නාම පදය

  1. පැටියකු බිහි කල තැනැත්තී යන්නට අම්මා කියා කියැවේ. ඒක වචන පදයකි.
  • සිංහල භාෂාවේ ආරම්භක අකුර "අ" යන්න වන අතර එයින් ආරම්භ වන මුල්ම වචනය ලෙස සිංහලයා "අම්මා" යන වචනය යොදා ගැනීමට පුරුදුව සිටිති.
  1. දරුවකු බිහි කල තැනැත්තී
  2. දෙමාපියන්ගෙන් ගැහැණු පුද්ගලයා
  3. මාපියන්ගෙන් ගැහැණු පුද්ගලයා
  4. ගැහැණු මුතුමිත්තා
  5. යම් දෙයක මූලාශ්‍රය

යෙදීම්

  • අම්මා ගෙදර ගියාය.
  • අම්මා ලස්සනයි.

උච්චාරණය

සිංහල -

සමාන පද

බහු වචන

  • අම්මලා

විරුද්ධ පද

පරිවර්තන

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අම්මා&oldid=16593" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි