මව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මව යන්න සිංහලයේ බහුලව යොදා ගනු ලබන්නේ අම්මා හැඳින්වීමටය.
නමුත් මෙම පදය වෙනත් අර්ථයෙන් ද යෙදේ
(1) යමක මූලාරම්භය යන අර්ථයෙන් උදා: සියලු විද්‍යාවන්ගේ මව :

සමාන පද:[සංස්කරණය]


මාතා
අම්මා
මෑණී
මව් තොමෝ
ජනනි

උදාහරණ:[සංස්කරණය]

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=මව&oldid=15857" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි