වචනය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහලනාම පදය

වචනය

  1. අකුරු පෙලක එකතුවකි. මෙමගින් යම් කිසි නාමයක හෝ වස්තුවක අර්ථයක් නිරෑපණය වේ

පරිවර්තන

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වචනය&oldid=16807" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි