රෝද පුටුව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • රෝද පුටුවක් යනු රෝද සහිත පුටුවක් වන අතර, ඇවිදීම වෙනුවට තැනින් තැන චලනය වීම සඳහා උපයෝගී කර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.
  • wheelchair
විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ ලිපියක් ඇත:

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=රෝද_පුටුව&oldid=17204" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි