වික්ෂනරි සාකච්ඡාව:මුල් පිටුව/2010

Page contents not supported in other languages.
Wiktionary වෙතින්

කලකට පසුව[සංස්කරණය]

කලකට පසුව ඔන්න ආයෙත් මම වික්ෂණරිය පැත්තෙ ආව... — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 13:03, 30 අගෝස්තු 2010‎ (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් සෝරෝ හිදී එක් කර ඇත

මරු මරු... -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:01, 30 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)[reply]