ශබ්ද

Wiktionary වෙතින්

සිංහල


නාම පදය

  1. ශබ්දය යන්න හි බහු වචනයයි.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ශබ්ද&oldid=28734" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි