සාමාජිකයා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

යම් සමාගමකට බැඳුනු තැනැත්තා

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සාමාජිකයා&oldid=13302" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි