හෝරාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

හෝරාව යනු ශ්‍රී ලංකාවේ අතීතයේ කාලය මැනීමට භාවිතා කල ඒකකයකි.

  1. දවසකින් 60න් 1ක කාලයකි.

සමාන පද

  • සිංහල පැය
  • පැය
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=හෝරාව&oldid=19001" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි