ආත්මවාදය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නොනැසෙන ජීවයක් ඇතැයි යන දෘෂ්ටිවාදය

කෙනෙකුගේ ජීවිත කාලය තුළ පැවතී, මරණින් මතු ඔහුගේ ඊ ළඟ භවයට (ජීවිතයට) ගමන්කරන නොනැසෙන දෙයක් ඇතැයි යන විශ්වාසය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආත්මවාදය&oldid=15847" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි