ආයුබෝවන්

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


  • යම් කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීමේදී හෝ යම් කිසි කෙනෙකු සමග කතා කිරීම ආරම්භ කිරීමේදී මෙම වචනය භාවිතා කරයි.
  • ආයුබෝවන්(Aubowan) is welcome in English.

සිංහල[සංස්කරණය]

Phrase[සංස්කරණය]

ආයුබෝවන් (āyubōvan)

  1. may you live long and be healthy
  2. greetings
  3. welcome
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආයුබෝවන්&oldid=17266" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි