උච්චාරණය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


ක්‍රියා පදය

  1. යම් අක්ෂරයක් හෝ අක්ෂර කිහිපයක් ශබ්ද නගා පැවසීම.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=උච්චාරණය&oldid=19064" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි