ප්‍රවර්ගය:මොඩියුල දෝෂ සහිත පිටු

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=මොඩියුල දෝෂ සහිත පිටු namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=මොඩියුල දෝෂ සහිත පිටු namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙම ප්‍රවර්ගය ලුවා මොඩියුල හා සබැඳි දෝෂ සහිත පිටු ලැයිස්තුගත කරයි.

යම් අයිතමයක් දිනකට හෝ දෙකකට වඩා මෙහි ලැයිස්තු ගත වී ඇත්නම්, එය වින්කලය වෙත වාර්තා කිරීම බොහෝ දුරට උචිත වෙයි. මෙම දෝෂ සඳහා ප්‍රධාන හේතුව වන්නේ Memory errors වෙයි; මෙය පිළිබඳ ඇති සාකච්ඡාවක් වික්ෂනරි:Lua memory errors තුළ පවතියි.

අදාළ පරිගණක මෘදුකාංගය විසින් සැකිල්ලක හෝ මොඩියුලයක වෙනසක් සිදු වූ විගස සබැඳි පිටු ක්ෂණිකව යාවත්කාලීන කිරීම සිදු නොකරන හෙයින්, මෙහි දක්වා ඇති දෝෂ මේ වන විටත් විසඳා තිබීමට ඉඩ ඇත. එම නිසා දෝෂ වාර්තා කිරීමට පෙර, එම දෝෂ තවමත් තිබේ දැයි සැක හැර දැනගන්න. "අභිශූන්‍ය සංස්කරණයක්" (පිටුව සංස්කරණය පිණිස ගෙන කිසිවක් වෙනස් නොකොට සේව් කිරීම) මගින් එය සිදු කළ හැක. එවිට දෝෂය නොපෙන්වන්නේ නම්, ඉන් අදහස් වන්නේ දෝෂය මේ වන විටත් විසඳා ඇති බවයි.

මෙම සබැඳිය ක්ලික් කර "අයැදුමක් සිදු කරන්න" මත ක්ලික් කිරීමෙන්, මෙහි දක්වා ඇති පිටු 20 දක්වා අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය එක වර කළ හැකිය. මෙම සංඛ්‍යාව 5,000 දක්වා වෙනස් කළ හැකි මුත්, 30-100 ඉක්ම වූ ඕනෑම අගයක් බොහෝ දුරට time-outs සිදුවනු ඇත (පිටු වල ප්‍රමාණය අනුව).

මෙම ප්‍රවර්ගයේ අන්තර්ගතය {{maintenance category}} මගින් පාලනය වෙයි. එය දැනට සාකච්ඡා පිටු, පරිශීලක පිටු, සහ පරිශීලක වැලි පිල්ල මොඩියුල සහ සැකිලි වෙන ම ප්‍රවර්ග තුළට ඇතුළු කිරීම සිදු කරයි.

ප්‍රවර්ගය:Pages with ParserFunction errors, වෙතත් අවධානය යොමු කරන්න.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 86 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 86 වේ.

K

M

S

X

"මොඩියුල දෝෂ සහිත පිටු" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 249 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 200 ද වෙති.

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)

1

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)