තැඹිලි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. තැඹිලි වර්ණයෙන් යුත් බව

නාම පදය

  1. රතු සහ කහ අතරමැදි වර්ණය
  2. ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික පොල් වර්ගයකි
පාට
 
රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් ඉන්ඩිගෝ
 
දුඹුරු දම් රෝස සුදු අළු කළු

පරිවර්තන

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=තැඹිලි&oldid=19082" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි