දුඹුරු

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. දුඹුරු වර්ණයෙන් යුත් බව

නාම පදය

  1. අදුරු රතු පැහැ වර්ණයකි; පස් හා චොකොලට් පෙනන වර්ණය
පාට
 
රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් ඉන්ඩිගෝ
 
දුඹුරු දම් රෝස සුදු අළු කළු
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=දුඹුරු&oldid=19071" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි