රතු

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. රතු වර්ණයෙන් යුත් බව

නාම පදය

  1. තරංග ආයාමය 670nm වූ ආලෝකයෙන් දිස්වන වර්ණය
පාට
 
රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් ඉන්ඩිගෝ
 
දුඹුරු දම් රෝස සුදු අළු කළු


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=රතු&oldid=19065" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි