රතු

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


පාටකි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=රතු&oldid=16800" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි