නහය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


ශරීරයේ අවයවයකි.මුහුණේ මධ්‍යයේ පිහිටා ඇති මෙය ශ්වසනය සඳහා මූලිකව භාවිතා වේ. මෙහි ඇතුළු පෘෂ්ඨයේ වන රෝම තුළින් හුස්ම පෙරීම සිදුකරයි. ආසාදන තත්‍වයන් දී නහයෙන් ශ්ලේශ්මලයක් පිටවේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=නහය&oldid=8887" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි