ස්ථානය

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


නාම පදය[සංස්කරණය]

අවකාශය තුල පිහිටි නිශ්චිත ලක්ෂයක්


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ස්ථානය&oldid=18905" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි