උණු

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම විශේෂණ

උෂ්ණ යන අරුත් දෙයි.

විරුද්ධ පදය

උදාහරණ

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=උණු&oldid=16626" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි