වතුර

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

  • පානය කිරීමට ගනී.
  • ද්‍රවයකි.
  • ජලය යන අරුත් දේ.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වතුර&oldid=16808" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි