ජලය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 2ක් හා ඔක්සිජන් පරමාණුවක් එකතුවී සෑදෙන සංයෝගය ජලය නමින් හැඳින්වේ. (H2O)
සත්‍ව ප්‍රජාවගේ පිපාසය සංහිඳුවාලීමට ප්‍රබල විසඳුමක් වන මෙය පෘථිවි තලයේ 70% පමණ අඩංගුව තිබුණ ද පානය සඳහා සුදුසු වනුයේ 2.8%කි. ඉතිරි 97.2%හි ම ලවණ මිශ්‍රව සාගරය ලෙස පවතී.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ජලය&oldid=16689" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි