ජලය

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


නාම පදය[සංස්කරණය]

සත්‍ව ප්‍රජාවගේ පිපාසය සංහිඳුවාලීමට ප්‍රබල විසඳුමක් වන මෙය පෘථිවි තලයේ 70% පමණ අඩංගුව තිබුණ ද පානය සඳහා සුදුසු වනුයේ 2.8%කි. ඉතිරි 97.2%හි ම ලවණ මිශ්‍රව සාගරය ලෙස පවතී.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ජලය&oldid=19394" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි