සාගරය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

මහාද්වීප අතර ජලයෙන් පිරුණු විශාල ප්‍රදේශ වේ. ලවණ මිශ්‍රිත ජලය පවතී.
ලොව ප්‍රධාන සාගර පහකි. එනම්,

  1. පැසිෆික් සාගරය (ලොව විශාලත ම සාගරය යි. පෘථිවි පෘෂ්ඨයෙන් 1/3ක් පමණ වේ.)
  2. අත්ලන්තික් සාගරය
  3. ඉන්දියන් සාගරය
  4. ආක්ටික් සාගරය
  5. ඇන්‍ටාර්ක්ටික් සාගරය
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සාගරය&oldid=19099" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි