එල්ලේ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ ලිපියක් ඇත:

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=එල්ලේ&oldid=17743" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි