තේ

Wiktionary වෙතින්
සිංහලනාම පදය[සංස්කරණය]

තේ

නාමපදයකි (බහුවචන අර්ථයක් නොමැත)

  1. බහු වාර්ශික සනාල ද්වීබීජ පත්රී ශාකයකි, ලංකාවේ සහ වෙනත් රටවල ආර්ථික බෝගයකි. දල්ල සකසා පානය කරන ‍තේ නිපදවයි.
  2. පානයක්: තේ[1] ගසේ දල්ල මගින් නිපදවන පානයයි. (tea)
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=තේ&oldid=18828" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි