තේ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහලනාම පදය

තේ

නාමපදයකි (බහුවචන අර්ථයක් නොමැත)

  1. බහු වාර්ශික සනාල ද්වීබීජ පත්රී ශාකයකි, ලංකාවේ සහ වෙනත් රටවල ආර්ථික බෝගයකි. දල්ල සකසා පානය කරන ‍තේ නිපදවයි.
  2. පානයක්: තේ[1] ගසේ දල්ල මගින් නිපදවන පානයයි. (tea)
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=තේ&oldid=18828" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි