ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ඛණ්ඩ පොත

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉංග්‍රීසි » පාඨ » වාක්‍ය ඛණ්ඩ » වාක්‍ය ඛණ්ඩ පොත

ඉංග්‍රීසි non-idiomatic phrases that are used in common situations, and may be useful to language learners or travellers.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ඛණ්ඩ පොත" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.