ප්‍රවර්ගය:ඉතාලි පුරුෂ ලිංග නාම පද

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉතාලි » පාඨ » නාම පද » ලිංග භේදය අනුව » පුරුෂ ලිංග

ඉතාලි නාම පද of masculine gender, i.e. belonging to a gender category that contains (among other things) male beings.


"ඉතාලි පුරුෂ ලිංග නාම පද" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 5 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 5 ද වෙති.