ප්‍රවර්ගය:එස්පෙරාන්තො භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
එස්පෙරාන්තො භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
එස්පෙරාන්තො භාෂාව edition of Wiktionary
eo.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about එස්පෙරාන්තො භාෂාව
Esperanto
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to එස්පෙරාන්තො භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
Esperanto
Considerations
Considerations
එස්පෙරාන්තො භාෂාව considerations
Wiktionary:About එස්පෙරාන්තො
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
එස්පෙරාන්තො භාෂාව entry
එස්පෙරාන්තො
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=එස්පෙරාන්තො භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=එස්පෙරාන්තො භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය එස්පෙරාන්තො භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in ලෝකය.

එස්පෙරාන්තොබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameඑස්පෙරාන්තො
Language codeeo
Language family constructed language
Ancestors unknown
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ143


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 5 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 5 වේ.

"එස්පෙරාන්තො භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.

M