ප්‍රවර්ගය:ජර්මානු භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
ජර්මානු භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
ජර්මානු භාෂාව edition of Wiktionary
de.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about ජර්මානු භාෂාව
German language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to ජර්මානු භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
ජර්මානු භාෂාව
Considerations
Considerations
ජර්මානු භාෂාව considerations
Wiktionary:About ජර්මානු
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
ජර්මානු භාෂාව entry
ජර්මානු
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ජර්මානු භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ජර්මානු භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය ජර්මානු භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in ජර්මනිය, Austria, Switzerland, බෙල්ජියම, බ්‍රසීලය, the Czech Republic, ප්‍රංශය, ඩෙන්මාර්කය, Hungary, ඉතාලිය, Namibia, පෝලන්තය, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Liechtenstein, Luxembourg, Romania, and රුසියාව.

ජර්මානුබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameජර්මානු
Aliases
 • High German
 • New High German
 • Deutsch
Varieties
 • Alsatian German
 • American German
 • Bavarian German
 • Belgian German
 • Central German
 • DDR German
 • East African German
 • German German
 • Hessian German
 • Indiana German
 • Liechtenstein German
 • Lorraine German
 • Luxembourgish German
 • Namibian German
 • Northern German
 • Prussian German
 • Silesia German
 • South African German
 • Southern German
 • South Tyrolean German
 • Switzerland German
 • Texan German
Language codede
Language family High German භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ188


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 4 වේ.

 

U

"ජර්මානු භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 5 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 5 ද වෙති.