ප්‍රවර්ගය:තායි භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
තායි භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
තායි භාෂාව edition of Wiktionary
th.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about තායි භාෂාව
Thai language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to තායි භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
තායි භාෂාව
Considerations
Considerations
තායි භාෂාව considerations
Wiktionary:About තායි
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
තායි භාෂාව entry
තායි
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » තායි

මෙය තායි භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තායිලන්තය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

තායි බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameතායි
Aliases
  • Central Thai
  • Siamese
Language codeth
Language family Southwestern Tai
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
Sortkey
module
WikidataQ9217උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"තායි භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:තායි_භාෂාව&oldid=30775" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි