ප්‍රවර්ගය:වියට්නාම භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » වියට්නාම

මෙය වියට්නාම භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය වියට්නාමය, Australia, Canada, චීනය, Laos, the United States, California, and ප්‍රංශය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

වියට්නාම බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameවියට්නාම
Aliases
  • Annamese
  • Annamite
Language codevi
Language family Vietic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Sortkey
module
WikidataQ9199


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.