ප්‍රවර්ගය:Romance භාෂා

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Romance භාෂා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Romance භාෂා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

This is the main category of the Romance භාෂා.

Information about Romance:

Edit family data
Canonical nameRomance
Aliases
  • Romanic
  • Latin
  • Neolatin
  • Neo-Latin
Family coderoa
Common ancestorලතින්
Parent families
WikidataQ19814


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

I

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Romance_භාෂා&oldid=35391" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි