ප්‍රවර්ගය:en:නාම

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
It has been requested that this ප්‍රවර්ගය page be merged with ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි නාම(+).
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉංග්‍රීසි » කුලක සියල්ල » නාම

මෙහි දැක්වෙන්නේ, විවිධ දේවල් වල ඉංග්‍රීසි නාම වේ. පුද්ගල නාම සහ පෙළපත් නාම ප්‍රවර්ගය:භාෂාව අනුව නාම හි දැකගත හැකිය.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 4 වේ.

O

P

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:en:නාම&oldid=34200" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි