ප්‍රවර්ගය:en:නාම

Wiktionary වෙතින්
It has been requested that this ප්‍රවර්ගය page be merged with ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි නාම(+).
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=en:නාම namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=en:නාම namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

විවිධ දේවල් වල ඉංග්‍රීසි නාම වේ.

පුද්ගල නාම සහ පෙළපත් නාම ප්‍රවර්ගය:භාෂාව අනුව නාම තුළ දැකගත හැකිය.

NOTE: This is a "related-to" category. It should contain terms directly related to නාම. Please do not include terms that merely have a tangential connection to නාම. Be aware that terms for types or instances of this topic often go in a separate category.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 4 වේ.

O

P

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:en:නාම&oldid=34200" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි