වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/නොවැම්බර් 1

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Writing star.svg

දවසේ වචනය   නොවැම්බර් 1
නොවැම්බර් නා
  1. (සිංහල) ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ එකලොස්වන මාසයයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed